Mối liên quan giữa nồng độ insulin với tuổi ở người Việt Nam bình thường
Tóm tắt
Mục đích: xác định mối liên quan giữa nồng độ insulin với các lứa tuổi của người bình thường Việt Nam, trên cơ sở đó để làm đối chiếu so sánh trong lâm sàng và bệnh học. Đối tượng là người bình thường khoẻ mạnh, không có bệnh lý về tuyến tụy, tuổi từ sơ sinh đến trên 70 tuổi. Phương pháp: mỗi đối tượng được lấy khoảng 3ml máu tĩnh mạch vào buổi sáng, lúc đói. Ly tâm huyết thanh để định lượng insulin bằng cách RIA. Đo hoạt tính phóng xạ, xử lý số liệu bằng máy đo mẫu Berthald. Kết quả: nồng độ insulin máu người bình thường theo tuổi được tổng kết trong bảng 1. So sánh nồng độ insulin ở nhóm trưởng thành (16-60 tuổi) với các nhóm tuổi khác nhau được tổng kết trong bảng 2. Kết luận: nồng độ insulin trong máu người bình thường liên quan chặt chẽ với tuổi. Thấp nhất ở máu cuống rốn, sau đó tăng dần theo tuổi, đạt mức độ ổn định người trưởng thành, rồi lại giảm dần, khi tuổi càng tăng lên. Ở lớp tuổi 1-5 và 61-79 nồng độ insulin thấp hơn người trưởng thành, từ 6 tuổi trở lên nồng độ insulin đã gần tương đương với người trưởng thành bình thường.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn