Kiểm tra đột biến nhiễm sắc thể ở tinh hoàn chuột nhắt dưới ảnh hưởng của basa 50 ND và clordane 40
Tóm tắt
Mục đích: tìm hiểu basa50ND và clordane 40 có gây đột biến không, có gây rối loạn số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể không? Nghiên cứu hậu quả của chúng lên tế bào dòng tinh của chuột nhắt trắng. Kết quả: Tần suất các dạng rối loạn cấu trúc nhiễm sắc thể đứt đoạn, vòng, khuyết đoạn, và chuyển đoạn ở giai đoạn diakinesia khá cao, đặc trưng cho tác động của basa 50ND và giảm dần từ lô 24 giờ đến lô 144 giờ, chứng tỏ basa50 ND (catbamat) có sự đào thải dần ra khỏi cơ thể và tế bào có sự sửa chữa đột biến. Tần suất các dạng rối loạn NST ở giai đoạn tinh nguyên bào và rối loạn cấu trúc NST ở giai đoạn diakinesis do tác động của clodan 40 rất cao và tăng dần từ lô 24 giờ đến lô 144 giờ, chứng tỏ độc tính của clodan 40 (clo hữu cơ) mạnh hơn basa 50 ND và có tính chất tích lũy.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn