Khảo sát nồng độ homocystein máu ở người lớn bình thường tại Thành phố Quy Nhơn
Tóm tắt
Mục đích: xác định nồng độ homocystein, a xít folic và vitamin B12 máu ở người lớn bình thường tại thành phố Quy Nhơn; đánh giá mối tương quan giữa nồng độ homocystein máu với các yếu tố tuổi, giới, nồng độ a xít folic và vitamin B12. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 40 người lớn khỏe mạnh từ 23-75 tuổi (20 nam, 20 nữ) sống tại thành phố Quy Nhơn, không điều trị a xít folic, vitamin B12 trong vòng 3 tháng. Kết quả: ở người lớn bình thường, nồng độ homocystein máu trung bình là 9,45±1,87micromol/L, nam (10,47±1,83micromol/L) cao hơn nữ (8,65±1,56micromol/L), tăng dần theo tuổi, trung bình cứ tăng 24 tuổi thì nồng độ homocystein máu tăng 1,48micromol/L. Nồng độ folat máu là 8,13±2,72ng/dl, nồng độ vitamin B12 máu là 616,34±206,45pg/dl. Có mối tương quan nghịch có ý nghĩa giữa nồng độ homocystein máu với tuổi và tương quan nghịch giữa homocystein máu với folat và nồng độ vitamin B12.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn