Khảo sát D-dimer trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Huyết khối tĩnh mạch sâu trên bệnh nhân nội khoa, được nghiên cứu gần đây, có tỷ lệ không thấp hơn so với trên bệnh nhân ngoại khoa. Việc thực hiện các phương pháp chẩn đoán có hiệu quả đóng vai trò quan trọng khi bệnh nhân có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS). Do đó, để hạn chế những trường hợp siêu âm không cần thiết, một phương pháp chẩn đoán loại trừ được áp dụng là xét nghiệm D-dimer trong máu. Mục tiêu: Khảo sát D-dimer trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Xét nghiệm D-dimer định lượng được thực hiện trên các BN (từ 18 tuổi trở lên) nhập viện vào các khoa nội (Tim mạch, Hồi sức cấp cứu, Hô hấp, Nội thần kinh) tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12/2006-8/2007 vì bệnh lý nội khoa cấp tính. Kết quả: Nồng độ D-dimer trên nhóm BN không có HKTMS 680,29±457,74ng/ml. Trên nhóm BN có HKTMS, nồng độ D-dimer trung bình là 1159,8±327,01 ng/ml. Nồng độ D-dimer trên nhóm BN có HKTMS cao hơn nồng độ D-dimer trên nhóm BN không có HKTMS (p=0,0003). Giá trị ngưỡng của D-dimer trong chẩn đoán HKTMS trên nhóm BN nội khoa có nguy cơ là 600ng/ml. Độ nhạy 100%, độ chuyên biệt 53,57%, giá trị tiên đoán âm 100%, giá trị tiên đoán dương 36,59%. Kết luận: HKTMS được loại trừ hoàn toàn khi nồng độ D-dimer thấp dưới ngưỡng chẩn đoán 600ng/ml.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn