Kết quả tet lẩy da và phản ứng phân huỷ tế bào mast trong chẩn đoán đặc hiệu hen phế quản
Tóm tắt
Mục đích: ứng dụng test lẩy da và phản ứng phân hủy tế bào mast trong chẩn đoán đặc hiệu hen phế quản do bụi nhà. Đối tượng: 114 bệnh nhân điều trị tại khoa dị ứng bệnh viện Bạch Mai trong 2 năm 1987-1988. Phương pháp: Dùng test lẩy da và dùng phản ứng phân hủy tế bào mast phương pháp Isimova. Kết quả: Bụi nhà là nguyên nhân hay gặp nhất trong hen phế quản atopi. Tỉ lệ hen phế quản atopi là 18,42%. Test lẩy da với dị nguyên có ý nghĩa định hướng trong chẩn đoán đặc hiệu hen phế quản nói riêng và các bệnh dị ứng nói chung. Tỉ lệ phần trăm tế bào mast bị phân hủy là một chỉ tiêu quan trọng trong chẩn đoán đặc hiệu hen phế quản. Giữa test lẩy da và phản ứng phân hủy tế bào mast có mối tương quan rõ rệt.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn