Kết quả phẫu thuật điều trị viễn thị bằng máy laser nidex EC-5000 theo phương pháp lasik
Tóm tắt
90 mắt của 52 BN viễn thị được phẫu thuật theo phương pháp phẫu thuật Lasik từ tháng 8/2005 - 4/2007, trong đó có 38 nam (73,1%) và 14 nữ (26,9%), tuổi từ 18 - 39 tuổi, tuổi trung bình 24,8 ± 6,9. 14 BN được mổ 1 mắt, 38 BN mổ 2 mắt. Kết quả: sau phẫu thuật viễn thị khúc xạ tương đối ổn định. Khúc xạ nằm trong khoảng ± 1D. Nhóm viễn thị nhẹ 92,6%, vừa 85,8%, nặng 47,8%. Tổng số trong nghiên cứu 66,3%. Thị lực tăng tốt sau phẫu thuật. Sau mổ thị lực tương đối với thị lực khi chỉnh kính tối đa. Viễn thị nhẹ 90,5%, vừa 72,2%, nặng 51,2%. Tăng thị lực sau mổ: viễn thị nhẹ 4,2 hàng, vừa 3,3 hàng, nặng 2,4 hàng. BN rất hài lòng và hài lòng tương đối sau phẫu thuật 100%. Không có ca nào biến chứng gây ảnh hưởng đến thị lực sau phẫu thuật. Phương pháp Lasik đem lại hiệu quả an toàn trong điều trị những BN viễn thị ở Việt Nam.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn