Kết quả nghiên cứu tính kháng khuẩn Helicobacter Pylori của hoạt chất toàn phần chiết xuất từ lá trầu không trên invitro
Tóm tắt
Nghiên cứu vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) nuôi cấy từ các mẫu sinh thiết lấy từ hang vị 56 BN viêm dạ dày mạn tính, 23 nam và 33 nữ, tuổi trung bình là 39. Tỷ lệ phân lập được HP là 62,5%. Kết quả chẩn đoán HP qua xét nghiệm: test urease 67,86%, nhuộm gram 69,64%, giải phẫu bệnh 65,85% và nuôi cấy 62,5%. Kết quả kháng sinh đồ: 100% kháng Metronidazole, 12,9% kháng Ampixilin, 3,32% kháng Tetraxyclin, với Betelvince vòng vô khuẩn thấp nhất là 12 cm và cao nhất là 40 cm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn