Kết quả bước đầu nghiên cứu rối loạn chuyển hoá lipid ở 3 nhóm bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp và đái tháo đường có tăng huyết áp
Tóm tắt
Nghiên cứu tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid (RLCHL) ở 85 BN tại Viện 103 và 108 trong năm 1996 và nhóm chứng 32 người khỏe mạnh nhằm tìm ra hướng chẩn đoán và điều trị cho từng loại BN, nhất là BN đái tháo đường (ĐTĐ). Nhóm nghiên cứu được chia làm 3 nhóm: nhóm 1 gồm 24 BN ĐTĐ týp II; nhóm 2 gồm 29 BN tăng huyết áp (THA) nguyên phát; nhóm 3 gồm 13 BN ĐTĐ týp II và THA. So với nhóm chứng, 2 thông số ApoB tăng và tỷ lệ ApoAl/ApoB giảm đều gặp ở 3 nhóm BN; BN ĐTĐ tăng chủ yếu là triglycerid; BN THA giảm chủ yếu làHDL-c. Khi có cả ĐTĐ vàTHA thì cả cholesterol, triglycerid và tỷ lệ Ctp/HDL-c đều tăng, ApoAl giảm.Mức độ RLCHL: BN THA có RLCHL nhẹ, sau đó đến BN ĐTĐ đơn thuần và nặng nhất là ở BN ĐTĐ+THA. Có hiện tượng kháng insulin ở BNTHA và BN ĐTĐ týp II trong nhóm nghiên cứu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn