Hoạt tính acetylcholinesterase của các tiểu quần thể lymphocyte
Tóm tắt
Nghiên cứu sử dụng máu ngoại vi của những người khỏe bình thường và thymus của trẻ em không bị bệnh thuộc hệ thống thần kinh, miễn dịch, hệ thống tạo máu, thymus thu được nhân một phẫu thuật lống ngực. Phương pháp: phân lập lymphocyte và thymocyte, phân lập tiểu quần thể lymphocyte, xác định đặc tính của các tiểu quần thể lymphocyte và hoạt tính men acetylcholinesterase (AChE). Kết quả: hoạt tính AChE biểu hiện khác nhau trên các tiểu quần thể lymphocyte khác nhau. Men AChE có thể coi là một đặc điểm của T lymphocyte; Men AChE có vai trò sinh học trong chức năng cũng như trong quá trình trưởng thành và biệt hóa của lymphocyte.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn