Hạn chế sự suy giảm chức năng thận bằng chế độ ăn giảm đạm có bổ sung viên ketosteril ở bệnh nhân suy thận mạn chưa lọc máu
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Điều trị bệnh nhân suy thận mạn vẫn là một vấn đề nan giải, tốn kém ở nước ta cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Đã từ lâu có nhiều tác giả đề cập đến vai trò của chế độ ăn giảm đạm đối với sự suy giảm chức năng thận ở bệnh nhân suy thận mạn. Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của thuốc Ketosteril phối hợp với chế độ ăn giảm đạm lên sự thay đổi chức năng thận ở bệnh nhân suy thận mạn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 61 bệnh nhân suy thận mạn chưa lọc máu điều trị và theo dõi ngoại trú tại khoa Thận bệnh viện Bạch Mai từ 1999 – 2004. Bệnh nhân được chia làm 2 nhóm: Nhóm A gồm 30 bệnh nhân dùng thuốc Ketosteril và nhóm B gồm 31 bệnh nhân không dùng thuốc trên. Tất cả các bệnh nhân được theo dõi lâm sàng và xét nghiệm hàng tháng tại thời điểm M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 theo phác đồ chung trong thời gian 6 tháng. Kết quả: Mức độ lọc cầu thận (Clcr) giảm dần ở cả 2 nhóm A và B, tuy nhiên ở nhóm A vào cuối đợt nghiên cứu Clcr giảm ít hơn so với thời điểm ban đầu và không khác biệt có ý nghĩa sau 6 tháng (M0: 15,7 ± 9,9 ml/ph; M6: 14,5 ± 9,2 ml/ph), ở nhóm B thấy Clcr giảm nhiều hơn (M0: 14,7 ± 8,2 ml/ph; M6: 9,0 ± 6,8 ml/ph), có sự khác biệt giữa lúc bắt đầu M0 và sau 6 tháng M6 với p < 0,05. Nồng độ ure máu giảm rõ vào 3 tháng đầu, sau đó có xu hướng tăng lên (nhóm A: M0: 25,43 ± 5,48 mmol/l và M6: 36,17±15,65 mmol/l; ở nhóm B: M0: 26,64 ± 8,43 mmol/l và M6: 36,17 ± 15,65 mmol/l), tuy nhiên nhóm A nồng độ ure máu tăng chậm hơn so với ở nhóm B, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê P < 0,05 ở thời điểm M6. Nồng độ creatinin máu ở nhóm A thay đổi không có ý nghĩa thống kê trong quá trình theo dõi 6 tháng. Kết luận: Chế độ ăn giảm đạm 0,6 g protid/kg cân nặng/ ngày có bổ sung viên Ketosteril có thể làm hạn chế tốc độ suy giảm chức năng thận so với nhóm không dùng thuốc. Không thấy có tình trạng tăng men gan và đường huyết khi sử dụng viên Ketosteril.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn