Glycozit trợ tim
Tóm tắt
Tác giả đã sơ lược vài nét về lịch sử của glycozit trợ tim. Các glycozit trợ tim được sản xuất tại Việt Nam như neriolin, D-strophantin, Daicozit cũng được mô tả chi tiết. Tác giả cũng giới thiệu các phương pháp đo lường lượng glycozit trợ tim trong máu người bệnh.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn