Giá trị của chỉ số quicki trong đánh giá tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tai biến mạch máu não
Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu là nhằm tìm hiểu tính hữu ích của chỉ số Quicki để đánh giá và theo dõi tình trạng kháng insulin của 20 BN tai biến mạch máu não (TBMMN). Kết quả: giá trị trung bình của chỉ số Quicki và Homa là 0,50+/-0,02 và 3,73+/-2,63. Chỉ số Quicki có tương quan nghịch chặt chẽ với Go (r: -0,91; p<0,001) và mạnh hơn so với tương quan giữa chỉ số Homa và Go (r: 0,79; p<0,001). Cả 2 chỉ số Quicki và Homa đều có tương quan chặt chẽ với Io (r: -0,88; p<0,001 và r: 0,97; p<0,001). Tương quan chung giữa Quicki và Homa là rất cao (r: -0,94; p<0,001). Cần xem chỉ số Quicki và Homa như là 1 chỉ số đơn giản, có thể chấp nhận và gián tiếp để đánh giá tình trạng kháng insulin ở BN TBMMN.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn