Đo lường gánh nặng tử vong sớm ở huyện Ba Vì, Hà Tây (2002-2003) thông qua chỉ số năm sống tiềm tàng bị mất đi do chết sớm (YPLL)
Tóm tắt
Hồi cứu 485 trường hợp tử vong từ năm 2002-2003 tại huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Kết quả: tình hình tử vong của huyện Ba Vì: tỷ suất tử vong thô toàn huyện năm 2002 và 2003 tương ứng là 5,2‰, 4,68‰. Tỷ suất tử vong của nam cao hơn ở nữ năm 2002 5,66‰ so với 4,77 ‰ và năm 2003 5,82‰ so với 3,62‰. Số năm sống tiềm tàng bị mất đi do chết sớm (YPLL) năm 2002 là 4147 năm, năm 2003 là 4067 năm. Gánh nặng tử vong của nam cao hơn của nữ (năm 2002 nam cao gấp 1,24 lần và năm 2003 là 2,6 lần) và tập trung vào nhóm trẻ em < 5 tuổi, nhóm người > 60 tuổi và giảm dần ở nhóm tuổi 20-60 tuổi, các giai đoạn của lứa tuổi học đường chịu gánh nặng ít nhất. Phân loại theo nhóm bệnh YPLL cao nhất ở nhóm nguyên nhân bên ngoài ( chết đuối, chấn thương, tai nạn, ...). So với phương pháp đo lường gánh nặng bệnh tật dựa trên số lượng tử vong, YPLL phản ánh chính xác hơn gánh nặng tử vong dựa trên số trường hợp tử vong.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn