Điều trị tắc lệ quản ngang với phẫu thuật nối thông hồ lệ - mũi
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Chảy nước mắt do tắc lệ quản ngang điều trị khá khó khăn và phức tạp và là một thách thức đối với các nhà nhãn khoa. Phẫu thuật nối thông hồ lệ mũi với ống Jones là một tiêu chuẩn phẫu thuật để điều trị tắc lệ quản ngang. Mục tiêu: Nghiên cứu thăm dò dùng phẫu thuật nối thông hồ lệ mũi với ống Jones cổ điển và dùng sụn kết mạc tự thân làm cầu nối dẫn lưu nước mắt từ hồ lệ đến mũi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng không ngẫu nhiên, có đối chứng trên những bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP. HCM với triệu chứng chảy nước mắt và được chẩn đoán là tắc lệ quản ngang từ năm 2004-2006. Nghiên cứu được chia thành 2 lô: Lô nghiên cứu sử dụng sụn kết mạc mi trên kết hợp với ống Jones; Lô chứng sử dụng ống Jones đơn thuần. Kết quả: Kết quả giảm dần do biến chứng xảy ra, nhưng ở lô nghiên cứu từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9 kết quả không giảm nữa, trong khi đó ở lô chứng từ tháng 6 đến tháng 9 kết quả phẫu thuật vẫn tiếp tục giảm do biến chứng vẫn còn tiếp tục xảy ra. Kết quả sau lần thăm khám cuối cùng ở lô nghiên cứu là 66,7%, ở lô chứng là 25% và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p=0,1). Kết luận: Mặc dù phẫu thuật có thành công thì vẫn xảy ra biến chứng viêm kết mạc và hơi thở hôi làm bệnh nhân khó chịu và không tự tin trong cuộc sống.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn