Điều tra dịch tễ học tật khúc xạ và thị lực ở học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên
Tóm tắt
Điều tra dịch tễ học tật khúc xạ và thị lực của 818 học sinh phổ thông lứa tuổi 6-7 và 12-13 thuộc khu vực thành thị và nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả: tỷ lệ giảm thị lực chưa được điều chỉnh kính tối ưu ở học sinh Thái Nguyên là 4,28%. Tỷ lệ chung của giảm thị lực ≤7/10 là 4,03% ở mắt phải và 2,32% ở mắt trái; 4,28% ở mắt xấu hơn và 2,08% ở mắt tốt hơn. Tỷ lệ giảm thị lực ở trẻ em thành phố cao hơn ở trẻ em nông thôn cùng lứa tuổi. Tuy nhiên, sự khác biệt này chỉ có ý nghĩa thống kê khi so sánh trẻ 12-13 tuổi thành phố với trẻ ở nông thôn. Nguyên nhân chính gây giảm thị lực là tật khúc xạ và chủ yếu là cận thị (82,86%), do nhược thị (8,57%).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn