Đánh giá vai trò của siêu âm và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trong chẩn đoán bướu nhân tuyến giáp
Tóm tắt
117 BN (99nữ, 18 nam, tuổi từ 17-69) chẩn đoán lâm sàng bướu nhân tuyến giáp ở BV 7 Hải Dương và BV Bưu điện I Hà Nội năm 1998-2002 được chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Kếy quả: Lâm sàng phù hợp với khám siêu âm là 92,9% ở thể đặc, 93,1% ở thể lỏng, thể hỗn hợp sự phù hợp ở tỷ lệ thấp hơn 55,5%. Tỷ lệ phù hợp giữa khám lâm sàng với khám siêu âm trong việc xác định số bướu là 76%. Sự phù hợp giữa hai phương pháp khá cao 81/85 ở thể bướu đặc, 25/27 ở thể lỏng, bướu hỗn hợp thì chọc hút tế bào bằng kim nhỏ ghi nhận nhiều hơn so với siêu âm 11/5.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn