Đánh giá tế bào nội mô giác mạc sau phẫu thuật viễn thị bằng máy laser Nidek theo phương pháp Lasik
Tóm tắt
Mục đích: tìm hiểu sự thay đổi số lượng tế bào nội mô giác mạc sau điều trị viễn thị bằng phương pháp Lasik. Đối tượng: 48 mắt (28 bệnh nhân, 10 nữ và 18 nam, từ 18-39 tuổi) được phẫu thuật viễn thị bằng phương pháp Lasik tại bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 8/2005-4/2007. Phương pháp: đếm tế bào nội mô phần giác mạc trung tâm trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 3, 6 và 12 tháng. Kết quả: dùng test ANOVA so sánh số lượng tế bào nội mô giác mạc trước và sau phẫu thuật viễn thị 6 tháng và 12 tháng không thấy thay đổi có ý nghĩa thống kê (tương ứng là 2.861±463 tế bào/1mm2, 2.832±368 tế bào/1mm2, 2.809±376 tế bào/1mm2), chứng tỏ không giảm số lượng tế bào nội mô giác mạc sau phẫu thuật theo thời gian.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn