Đánh giá tác dụng giảm đau của morphin tiêm tĩnh mạch ở bệnh nhân chấn thương ngực.
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Giảm đau theo phương pháp tiêm tĩnh mạch là một phương pháp giảm đau trong chấn thương ngực có hiệu quả, tác dụng giảm đau nhanh, dễ sử dụng và được áp dụng phổ biến ở nhiều nơi. Mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm đau và các tác dụng không mong muốn của morphin tiêm tĩnh mạch ngắt quãng ở bệnh nhân chấn thương ngực. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu tự đối chứng trên những bệnh nhân là người lớn bị chấn thương ngực đơn thuần có điểm đau VAS ≥4 nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Việt Đức từ 5-8/2007. Kết quả: Bệnh nhân chấn thương ngực có điểm VAS trung bình trước khi tiêm thuốc lúc nghỉ là 5,2±0,9 và lúc ho, vận động là 6,7±0,78. Sau 48 giờ giảm đau, VAS tương ứng là 2,5±0,62 và 3,6±0,75, giảm có ý nghĩa. Lượng morphin dùng để giảm đau ở ngày thứ nhất là 28,8±4,27 mg, ngày thứ 2 là 18,4±3,74 mg có ý nghĩa. Morphin dùng trong 48 giờ cho các bệnh nhân mảng sườn di động và gãy xương sườn cả bên nhiều hơn so với gãy xương sườn 1 bên. Morphin với liều 4-5 mg tiêm tĩnh mạch ngắt quãng sau khi chuẩn liều không gây ảnh hưởng đến hô hấp và tuần hoàn nhưng có tác dụng an thần khá cao (54,3%) tuy nhiên vẫn ở mức an toàn. Các tác dụng phụ khác như nôn, bí đái (6,25%), ngứa (12,5%). Kết luận: Lượng morphin sử dụng trong giai đoạn chuẩn liều còn phụ thuộc vào tổn thương. Bệnh nhân có mảng sườn di động và gãy xương sườn cả hai bên thì nhu cầu lượng morphin trung bình là (10,8±2,28) và (9,2±1,8) cao hơn có ý nghĩa so với các bệnh nhân có gãy xương sườn 1 bên (7,1±1,6).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn