Đánh giá sự thanh thải các cytokine của kỹ thuật lọc máu liên tục trong điều trị bệnh nhân bỏng nhiễm độc nhiễm khuẩn nặng
Tóm tắt
Nghiên cứu 71 BN bỏng nhiễm độc nhiễm khuẩn nặng có biểu hiện rối loạn chức năng tạng trong đó 31 BN được lọc máu liên tục tĩnh mạch - tĩnh mạch (CVVH), 40 BN còn lại ở nhóm chứng cho thấy; BN được lọc máu chủ yếu có diện tích bỏng chung 51-70% diện tích cơ thể (18 BN), 7 BN diện tích bỏng sâu trên 40%. Thời gian lọc trung bình 24 giờ. Không gặp trường hợp nào rối loạn đông máu sau lọc, tắc khí, sai sót cân bằng dịch...Nồng độ các cytokin giảm rõ rệt ngay sau khi lọc máu. 28/31 (90,3%) trường hợp diễn biến lâm sàng tốt. Tỷ lệ tử vong chung ở nhóm rối loạn chức năng tạng 48/71 (71,61%). Tử vong ở những BN được lọc máu là 12/31 (38,71%) so với nhóm không lọc 35/40 (87,50%).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn