Đánh giá sự hồi phục chức năng phát âm ở bệnh nhân có pôlip dây thanh được điều trị phẫu thuật bằng laser CO2
Tóm tắt
12 BN có polyp dây thanh được cắt bỏ bằng laser CO2 tại Viện 108, tuổi từ 23 đến 47, 7 nam và 5 nữ. Vị trí polyp 1 bên dây thanh 10 BN, 2 bên dây thanh 2 BN. Polyp không cuống 10 BN, polyp có cuống 2 BN, 3 BN tái phát sau khi đã bấm cắt bằng dụng cụ thông thường. Nhóm nam: trước phẫu thuật (PT) có tần số cơ bản (TSCB) cao; sau PT TSCB giảm xuống thấp hơn trước PT. Nhóm nữ: trước PT có TSCB thấp, sau PT TSCB tăng lên. So sánh năng lực rung của dây thanh âm: trước PT có 9 BN có hiệu số TSCB giữa điểm đầu và điểm cuối của thanh huyền từ 13-18 Hz, 2 BN có hiệu số 6 Hz và 10Hz, 1 BN có hiệu số 2 Hz; sau PT 10 BN có tăng tần số 12-32Hz, 2 BN tăng 9-10Hz. Kết quả: trước phẫu thuật 9 BN khàn nặng, 3 BN khàn vừa; sau phẫu thuật 11 BN giọng trở lại mức độ bình thường, 1 BN giọng còn khàn nhẹ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn