Đánh giá sự cải thiện chất lượng sống của trẻ khuyết tật vận động được phẫu thuật chỉnh hình tại Kim Sơn, Ninh Bình tháng 12/2004
Tóm tắt
Nghiên cứu 30 trẻ khuyết tật dưới 5 tuổi tại Kim Sơn, Ninh Bình tháng 12/2004. Trong đó có 23 trẻ khuyết tật bẩm sinh (77%), chỉ có 7 trẻ bị khuyết tật mắc phải (23%). Tỷ lệ khuyết tật bẩm sinh cao gấp 3 lần khuyết tật mắc phải. Có 63,3% trẻ chưa hề được khám về khuyết tật, trong đó có 63,1% có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Trung bình tầm vận động khớp khuyết tật của trẻ là 83,25% so với mức chuẩn. Tầm vận động khớp khuyết tật của trẻ một tháng sau can thiệp phẫu thuật tốt hơn trước can thiệp. Điểm trung bình chất lượng sống của trẻ là 61 với độ lệch chuẩn là 18,29. Sự khác biệt HRQL của trẻ trước và một tháng sau can thiệp là chưa có ý nghĩa.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn