Đánh giá sự biến đổi các chỉ số hô hấp ngoài do tác dụng của gây tê ngoài màng cứng và gây tê dưới màng nhện dùng hỗn hợp marcain-fentanyl để mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
Tóm tắt
Nghiên cứu 125 bệnh nhân mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng gồm 67 nam và 58 nữ, từ 18-70 tuổi. Chia thành 2 nhóm: nhóm I gây tê ngoài màng cứng( NMC): 34 nam và 32 nữ dùng Bupivacaine 1mg x kg–, Fentanyl 1microgram x kg-1, Adrenalin 1/2000.000 với thể tích thuốc tê là 1,5-1,6ml/ phân đoạn tuỷ. Fentanyl được pha lẫn vào thuốc khi tiêm ngoài màng cứng. Nhóm II gây tê dưới màng nhện ( DMN): 33 nam và 26 nữ dùng Bupivacaine 0,15mg x kg –1, Fentanyl 1microgram x kg-1. Đo chức năng hô hấp trước và sau gây tê 30 phút. Kết quả sau 30 phút gây tê thấy: nhóm gây tê DMN các chỉ số hô hấp như VC, VC%, FEV1, Tiffeneau giảm so với trước gây tê với P < 0,05. Gây tê NMC các chỉ số hô hấp trên giảm nhưng không có y nghĩa P> 0,05. Gây tê DMN chỉ số Tiffeneau và VC% suy giảm hơn so với gây tê NMC với P< 0,05. Các chỉ số hô hấp nhóm DMN có giảm nhưng trong giới hạn cho phép.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn