Đánh giá phẫu thuật nhũ tương hóa thể thuỷ tinh dùng kỹ thuật ozil torsional
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Phẫu thuật nhũ tương hóa (PTNTH) ngày càng trở nên quen thuộc với các bác sĩ nhãn khoa. Trong đó, kỹ thuật Ozil Torsional (OT) có ưu điểm hơn kỹ thuật tiêu chuẩn (US) là giảm được sự tạo nhiệt trong quá trình tán nhân, giúp tránh được một số biến chứng trong lúc mổ như bỏng, phù vết mổ, tổn hại tế bào nội mô. Mục đích: Đánh giá kết quả PTNTH thể thuỷ tinh bằng kỹ thuật ozil torsional. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng được tiến hành tại Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh từ tháng 5-10/2007, bao gồm 2 lô nghiên cứu, mỗi lô chọn ngẫu nhiên 30 mắt (30 bệnh nhân). Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật bởi cùng một phẫu thuật viên theo 2 phương pháp: phẫu thuật phaco US và phẫu thuật phaco OT. Đánh giá kết quả sau mổ về thị lực chỉnh kính (BCVA) tại thời điểm 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng; thời gian tán nhân, năng lượng tán nhân lũy tiến, số lượng tế bào nội mô sau mổ, các biến chứng trong và sau mổ. Kết quả: Cả 2 nhóm đều cho BCVA sau mổ tốt, trong đó nhóm OT cho BCVA sau mổ tốt hơn nhóm US với p<0,05. Cả 2 nhóm đều cho tỷ lệ thị lực ≥5/10 khá cao, trong đó ≥8/10 ở nhóm OT cao hơn nhóm US (p<0,05). Nhóm OT có thời gian tán nhân trung bình và năng lượng tán nhân lũy tiến trung bình nhỏ hơn so với nhóm US. Nhóm OT có số lượng tế bào nội mô mất trung bình ít hơn so với nhóm US. Tỷ lệ mất tế bào nội mô trung bình từ 10-12%. Không ghi nhận thấy các biến chứng trong và sau mổ. Kết luận:Cả 2 kỹ thuật đều tỏ ra an toàn nhưng kỹ thuật OT tỏ ra hiệu quả hơn so với kỹ thuật US.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn