Đánh giá làm chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình theo kỹ thuật thích ứng trong chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại Việt Nam
Tóm tắt
Mục đích: đánh giá kết quả chuyển giao kiến thức, kỹ năng về sản xuất dụng cụ chỉnh hình và chân giả cho người tàn tật tại cộng đồng theo kỹ thuật thích ứng. Đánh giá chất lượng dụng cụ chỉnh hình và chân giả. Đánh giá hiệu quả sử dụng các dụng cụ chỉnh hình và chân giả theo kỹ thuật thích ứng đối với người tàn tật trong 17 năm qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy: qua đánh giá 192 nhân viên cộng đồng về sự hiểu biết dụng cụ chỉnh hình và chân giả kết quả cho thấy 70,83% đạt loại tốt, 24,41% đạt loại trung bình, chỉ có 4,76% không đạt. Đánh giá nhóm chứng có 167/202 người không đạt chiếm 82,67%. Sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê. Dụng cụ có giá thành rẻ, chất lượng chấp nhận được. Tỉ lệ tiến bộ về vận động trong số 316 người tàn tật là 83,07% (so với nhóm chứng chỉ đạt 7,38%).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn