Đánh giá kết quả sớm sau điều trị ung thư trực tràng bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện 108
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Ung thư trực tràng (UTTT) là một trong những bệnh thường gặp, tỷ lệ mắc bệnh này có xu hướng ngày càng tăng. Điều trị ung thư trực tràng chủ yếu là phẫu thuật. Mục đích: Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang, không đối chứng trên 34 bệnh nhân được chẩn đoán UTTT theo tiêu chuẩn và được điều trị phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện 108 từ năm 2003 đến tháng 6 năm 2007. Kết quả: Có 1/34 bệnh nhân (chiếm 2,9%) có tai biến trong mổ và biến chứng sớm sau mổ là 3/34 bệnh nhân (chiếm 8,8%), trong đó có 2 bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ và 1 bệnh nhân phát hiện xì miệng nối 15 giờ sau mổ. Tử vong do phẫu thuật là 0%. Tỷ lệ bảo tồn cơ thắt thành công là 28/34 bệnh nhân (chiếm 82,4%), trong đó có 10/16 bệnh nhân trong nhóm ung thư trực tràng thấp. Thời gian nằm điều trị bệnh tại bệnh viện được rút ngắn hơn so với phương pháp mổ kinh điển. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 8,5±2,3 ngày, ngắn nhất là 7 ngày và dài nhất là 13 ngày. Kết luận: Kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng phức tạp hơn so với mổ kinh điển, đặc biệt là ung thư trực tràng thấp, tai biến trong mổ ít có khả năng xảy ra.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn