Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần có xi măng
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Thay khớp là phẫu thuật cắt bỏ các phần khớp hư hỏng thay vào đó bằng khớp nhân tạo, nhằm mục đích phục hồi chức năng vốn có của khớp, được chỉ định thay thế cho một khớp đã hỏng thực sự hoặc một khớp vì lí do nào đó chắc chắn sẽ hỏng. Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần có xi măng. Nhận xét về chỉ định, tai biến và biến chứng của phẫu thuật thay khớp háng toàn phần có xi măng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 121 bệnh nhân với 125 khớp gối tại bệnh viện Việt Đức từ 5/2002 – 5/2007. Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang, không có đối chứng. Kết quả: Kết quả điều trị: Tác giả đã kiểm tra được 93 bệnh nhân (76,86%). Kết quả đánh giá chức năng, thời gian theo dõi trung bình là 31,3 ± 6,1 tháng (p < 0,05) đạt tỷ lệ rất tốt và tốt là 92,44%, khá 4,32%, trung bình là 2,16%, xấu là 1,08%. Chỉ định: Phẫu thuật thay khớp háng toàn phân được chỉ định chủ yếu cho thoái hóa khớp háng giai đoạn 3 và 4 không còn khả năng điều trị bảo tồn, tiêu chỏm xương đùi do chấn thương hoặc không do chấn thương, chấn thương gãy mới cổ xương đùi ở những bệnh nhân trên 60 tuổi hoặc không có khả năng điều trị bảo tồn. Tai biến gãy xương đùi trong mổ là 4%, thủng ổ cối 0,8%. Biến chứng lỏng khớp 8,8%, đau khớp là 7,2%, ngắn chi 8,8%, trật khớp sau mổ 1,6%, không có trường hợp nào nhiễm khuẩn. Kết luận: Chỉ định thay lại khớp háng phải dựa vào lâm sàng là chính, X quang chỉ có tính chất hỗ trợ. Cụ thể nếu trên bênh nhân có hình ảnh X quang chứng tỏ khớp đã bị lỏng nhưng lâm sàng bệnh nhân không đau hoặc đau ít, đi lại sinh hoạt được thì cũng chưa nên thay.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn