Đánh giá kết quả phẫu thuật dùng sụn kết mạc tự thân làm cầu nối trong phẫu thuật nối thông hồ lệ - mũi
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Năm 1962, Jones là người đầu tiên mô tả phẫu thuật nối thông hồi lệ - mũi với ống thủy tinh làm đường dẫn nước mắt từ hồ lệ đến mũi để điều trị tắc lệ quản. Từ khi ra đời, phẫu thuật này được tiếp nhận như một tiêu chuẩn để điều trị tắc lệ quản mặc dù rất khó khăn để duy trì vị trí giải phẫu cũng như chức năng của ống. Mục tiêu: Giải quyết được vấn đề chảy nước mắt do tắc lệ quản, đem lại sự tự tin cho bệnh nhân trong cuộc sống. Đối tượng và nghiên cứu: Nghiên cứu những bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh với triệu chứng chảy nước mắt và được chẩn đoán là tắc lệ quản ngang từ 2005 – 2007. Đây là một nghiên cứu can thiệp, tiền cứu, cắt dọc. Kết quả: Sau 6 tháng rút ống, tỉ lệ thành công của phẫu thuật là 57,5% và ổn định luôn cho đến 12 tháng. Không có biến chứng do sự di chuyển của ống qua 12 tháng theo dõi. Biến chứng quan trọng nhất là thoái hóa ghép làm phẫu thuật thất bại. Kết luận: 6 tháng sau phẫu thuật, các tác giả đã rút ống Jones để lại đường hầm được lót niêm mạc, điều này rất phù hợp với sinh lý tự nhiên của con người. Bệnh nhân không phải mang ống suốt đời, không phải tái khám thường xuyên và không phải chịu nhiều biến chứng do chất liệu nhân tạo gây ra.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn