Đánh giá kết quả nghiệm pháp gắng sức ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim (NMCT) là tình trạng hoại tử một vùng cơ tim, hậu quả của thiếu máu cơ tim cục bộ. Trong những năm gần đây, bệnh nhân NMCT đã được can thiệp động mạch vành thì đầu nhưng khả năng gắng sức của BN sau can thiệp vẫn chưa được nghiên cứu kỹ. Mục đích: Đánh giá kết quả nghiệm pháp gắng sức ở các bệnh nhân NMCT cấp được can thiệp động mạch vành (ĐMV) qua da. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc theo thời gian trên 83 bệnh nhân NMCT được can thiệp ĐMVQD (62 nam, 21 nữ, từ 39-83 tuổi), điều trị tại Viện Tim mạch Việt Nam từ tháng 1/2002-6/2003. Kết quả: NMCT cấp có liên quan đến tuổi và giới tính. Bệnh gặp nhiều ở nam giới và người ≥50 tuổi. Chụp khi ĐMV chọn lọc cho 83 BN, có 135 tổn thương có ý nghĩa (hẹp ≥70% đường kính lòng mạch), can thiệp cấp cứu 95 vị trí, trung bình can thiệp 1,1 vị trí/BN. Kết quả thành công 91,6%. Nghiệm pháp gắng sức được thực hiện sau tháng thứ 6 trong quá trình theo dõi, thời gian làm gắng sức sau can thiệp trung bình là 18,5±5,4 tháng, tần số tim trung bình đạt 82,2±12,0%. Tỷ lệ nghiệm pháp gắng sức dương tính đạt 8,1%. Kết luận: Kết quả nghiệm pháp gắng sức cho thấy các bệnh nhân NMCT cấp được can thiệp ĐMVQD có khả năng gắng sức tương đối tốt và tỷ lệ tái thiếu máu cơ tim sau can thiệp là 8,1%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn