Đánh giá kết quả ngắn hạn của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC) là loại bệnh nặng, diễn biến phức tạp, có nhiều biến chứng nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao. Mục đích: Đánh giá kết quả điều trị ngắn hạn (sau 12 tháng) của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da (CTĐMVQD) trong điều trị NMCTC. Đối tượng và phương pháp: Trực tiếp hỏi tiền sử, bệnh sử và khám lâm sàng 83 BN (62 nam, 21 nữ, từ 39-83 tuổi) được chẩn đoán NMCTC trong vòng 12 giờ kể từ khi khởi phát đau ngực hoặc sau 12 giờ nếu vẫn còn triệu chứng thiếu máu cơ tim hoặc sốc tim trên lâm sàng. Tất cả BN được tiến hành CTĐMVQD cấp cứu. Theo dõi các dấu hiệu lâm sàng trong thời gian nằm viện và 12 tháng sau khi ra viện. Kết quả: Khi chụp ĐMV chọn lọc cho 83 BN xác định 135 tổn thương có ý nghĩa (hẹp ≥70% đường kính lòng mạch). Can thiệp cấp cứu 95 vị trí, trung bình can thiệp 1,1 vị trí/BN. Trong số 83 vị trí tổn thương ĐMV có 6 vị trí nong bằng bóng đơn thuần (7,2%), 60 vị trí được đặt stent sau nong bóng (72,3%), 17 vị trí được đặt stent trực tiếp (20,5%). Thành công về mặt tổn thương của nhánh ĐMV đạt 86,7%. Mức độ tưới máu cơ tim sau (TMP) can thiệp trung bình đạt 2,3±0,9. Thành công về mặt BN đạt 91,6%. Triệu chứng cơ năng của BN được cải thiện qua thời gian dõi từ 12-30 tháng. Kết luận: CTĐMVQD giúp cải thiện rõ rệt triệu chứng cơ năng cũng như tỷ lệ sống của BN NMCTC qua 12 tháng theo dõi.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn