Đánh giá hiệu quả điều trị tăng homocystein máu bằng chạy thận nhân tạo ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối
Tóm tắt
Nghiên cứu 60 bệnh nhân suy thận mạn (STM) giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo chu kỳ (TNTCK) tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Bình Định, và nhóm chứng gồm 40 người khỏe mạnh cùng độ tuổi. Kết quả: 88,64% BN STM giai đoạn cuối đang chạy TNTCK có tăng homocystein máu (Hcy), với nồng độ Hcy trung bình trước lọc máu: 23,51±10,49 micromol/l, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, nồng độ Hcy toàn phần (tHcy) ở nhóm THA cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không THA. Sau khi chạy thận nhân tạo với màng lọc Polyflux, nồng độ tHcy trung bình là 17,74±9,13 micromol/l, giảm khoảng 25% so với trước lọc máu, chứng tỏ sau lọc máu có giảm nhẹ tHcy, nhưng vẫn cao hơn bình thường và tHcy sẽ tăng trở lại giá trị ban đầu ở lần lọc máu kế tiếp.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn