Đánh giá hiệu quả điều trị hạ huyết áp ở một số bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ điều trị tại Khoa Nội Thận - Viện 108
Tóm tắt
Nghiên cứu 24 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối điều trị nội trú tại Khoa Nội Thận-Khớp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: đa số các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ có huyết áp ổn định, ít dao động trong ngày ở cả 7 ngày (với 508 lần đo huyết áp). Rất ít lần đo (4/504 = 0,75) có HATT phải ở mức cấp cứu (≥180mmHg), ít lần đo (25+16/504 =8,1%) thấy số huyết áp chưa đạt mục tiêu điều trị do HATT≥ 160 hoặc HATT≤90mmHg. Hiệu quả của thuốc điều trị huyết áp là tốt với sự phối hợp thuốc nêu trên và thời điểm uống thuốc vào 6 giờ, 10 giờ, 16 giờ, 21 giờ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn