Đánh giá hiệu quả điều trị của bài thuốc điều nguyên cứu bản thang trên bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích thể tỳ thận dương hư
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn