Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng kỹ thuật xoa bóp và vận động trị liệu cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại khoa Nội - Bệnh viện đa khoa Hải Dương - quý I năm 2013
Tóm tắt
Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng kỹ thuật xoa bóp và vận động trị liệu cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại khoa Nội - Bệnh viện đa khoa Hải Dương - quý I năm 2013

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn