Đánh giá chức năng tâm thu thất trái của người nhồi máu cơ tim cũ bằng xạ tâm thất ký
Tóm tắt
Nghiên cứu 38 người chia làm 2 nhóm: nhóm bệnh gồm 28 người (25 nam, 3 nữ) bị nhồi máu cơ tim (NMCT) cũ có tiền sử NMCT, tuổi trung bình 62,5+/-7,4 tại Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 3/1995-3/1998 và nhóm chứng gồm 10 người khoẻ mạnh. Xạ tâm thất ký là phương pháp thăm dò tin cậy trong đánh giá chức năng tâm thu thất trái (TTTT) ở BN NMCT cũ. Độ nhậy, độ đặc hiệu ở người NMCT cũ, các thông số EFx% (40,3+/-14,0), PER (2,3+/-0,7), 1/3ER (1,9+/-0,8) giảm rõ so với người bình thường. Sự rối loạn chức năng TTTT trên tâm thất ký có liên quan với vị trí NMCT và các độ suy tim trên lâm sàng. Ở người NMCT cũ có sự tương quan nghịch khá chặt giữa EFx%, 1/3ER với độ suy tim và PER có tương quan nghịch mức độ vừa với độ suy tim.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn