Đánh giá chất lượng phục vụ bệnh viện thông qua sự hài lòng của bệnh nhân tại bệnh viện tư và bệnh viện công tỉnh An Giang năm 1999
Tóm tắt
Bệnh viện (BV) tư được BN đánh giá tốt về các mặt hơn BV công, có mặt trội hơn hẳn (thái độ nhân viên y tế khi đón tiếp, cơ sở vật chất trang thiết bị, thời gian làm thủ tục xuất viện, tình trạng vệ sinh). BV tư chủ yếu phục vụ đối tượng có thu nhập cao, có khả năng chi trả các dịch vụ khám chữa bệnh. Loại hình BV tư có xu hướng phát triển do nhu cầu khám chữa bệnh có chất lượng ngày càng cao và người dân có khả năng trả thêm tiền để được phục vụ cao hơn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn