Đánh giá ảnh hưởng trên chức năng gan, thận thổ thực nghiệm và tính kích ứng da của dịch chiết cây đắng cay
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn