Đặc điểm siêu âm Doppler tim bình thường của van Sorin Bicarbon hai cánh ở vị trí van hai lá
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Siêu âm Doppler tim đã trở thành kỹ thuật thường quy trong theo dõi các bệnh nhân mang van tim cơ học. Với mỗi một loại van cần có một giá trị tham khảo về hình thái siêu âm Doppler để có thể phát hiện sớm các biến chứng của chúng. Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm siêu âm Doppler bình thường của van Sorin Bicarbon hai cánh ở các bệnh nhân được phẫu thuật thay van tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 1/2006-1/2007, có 76 BN được phẫu thuật thay van hai lá đơn thuần bằng van Sorin Bicarbon. Tất cả các BN đều được làm siêu âm Doppler tim trong vòng 1 tuần sau phẫu thuật. Kết quả: Chênh áp tối đa qua van ở tất cả các BN là 11,0±3,1 mmHg và chênh áp trung bình là 4,1±1,3 mmHg. Diện tích lỗ van hiệu dụng tính theo thời gian bán giảm áp lực là 2,9±0,6 cm2. Không thấy có sự tương quan giữa diện tích lỗ van hiệu dụng và số van (p=0,01). Hở van nhân tạo: dòng hở trong van quan sát được ở 60 BN (78,9%). Tỷ lệ dòng hở là tương tự nhau ở các số van khác nhau. Các dòng hở này nhỏ, màu xanh nhạt, đồng nhất, thường không lan xa trong nhĩ trái. Kết luận: Cần có thêm nghiên cứu để đánh giá những biến đổi huyết động khác về hình thái, chức năng tim sau phẫu thuật thay van cũng như nghiên cứu hoạt động bình thường của van nhân tạo bằng siêu âm tim qua thực quản để có thể theo dõi tốt hơn cộng đồng người bệnh mang van tim cơ học.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn