Đặc điểm lâm sàng và nồng độ urê, creatinin máu ở bệnh nhân luput ban đỏ hệ thống có chỉ định chạy thận nhân tạo
Tóm tắt
Nghiên cứu 40 bệnh nhân (BN) lupus ban đỏ hệ thống (SLE) được điều trị tại Khoa Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai có chỉ định chạy thận nhân tạo, từ 2001-2004. Kết quả: BN được chẩn đoán là SLE gặp chủ yếu ở nữ 95%. Tỷ lệ mắc bệnh nhiều nhất chủ yếu ở độ tuổi 15-39 chiếm 75%. Tổn thương thận gặp ở 100% BN suy thận độ 2 trở lên. 80% BN có rối loạn về huyết học, trên 50% BN ban đỏ hình cánh bướm ở mặt, có viêm khớp; urê máu: đều cao hơn chỉ số người bình thường, dao động từ 9-128 (µmol/l), creatinin máu tăng cao 100% BN có creatinin máu trên 130 (µmol/l).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn