Đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và hiệu quả điều trị bằng esomeprazole ở bệnh nhân viêm thực quản do trào ngược
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn