Đặc điểm hình thái nhĩ đồ trong bệnh viêm tai thanh dịch
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Viêm tai thanh dịch (VTTD) là một trong những nguyên nhân gây điếc ở trẻ em. Dựa vào hình thái nhĩ đồ và các thông số của nó, bác sĩ có thể chẩn đoán và tiên lượng bệnh một cách chính xác. Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái nhĩ đồ trong bệnh VTTD và ý nghĩa, ứng dụng lâm sàng của nhĩ đồ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu bệnh chứng trên 100 bệnh nhân VTTD, điều trị tại Viện Tai Mũi Họng Trung ương từ tháng 10/1995-6/1999. Tất cả bệnh nhân được khám thực thể, chụp X-quang và đo nhĩ lượng bằng máy đo trở kháng. Kết quả: Trên nhĩ đồ đo với tần số 220Hz, hình thái nhĩ đồ trong VTTD đặc trưng nhất là một nhĩ đồ phẳng dẹt gần như song song với trục hoành, chỉ số thuận nạp xung quanh điểm 0, chỉ số áp lực thấp <150 độ, độ dốc nhĩ đồ giảm, chỉ số thể tích ống tai không thay đổi. Trong 4 thông số trên nhĩ đồ, chỉ số về độ thông thuận có ý nghĩa nhất để chẩn đoán và theo dõi bệnh; số lượng dịch, mức độ quánh đặc của dịch ảnh hưởng đến hệ thống xương con và các dây chằng trong hòm tai gây cản trở đến sự truyền dẫn âm của hệ thống tai giữa. Kết luận: Đo nhĩ lượng là phương pháp rất hữu hiệu đế chẩn đoán và theo dõi bệnh. Tùy vào tình trạng của bệnh như thời gian mắc bệnh, lượng dịch trong hòm tai, tiến triển của bệnh mà nhĩ đồ có hình dạng khác nhau.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn