Cơ số tạo mô học của việc phân loại các ung thư biểu mô mũi họng
Tóm tắt
Nghiên cứu sự biến động của các biểu mô mũi họng ở 60 bệnh án lâm sàng giải phẫu bệnh, trong đó có 30 bn có đối chiếu tế bào học, sinh thiết. Kết quả: biểu mô bình thường của mũi họng luôn luôn bị biến động, bao gồm 3 loại biểu mô khác nhau: biểu mô trụ thở giả lát tầng, biểu mô trung gian, biểu mô manpighi chiếm ưu thế. Sự biệt hóa dần dần và muộn có thể là kết quả của một tiến triển tự nhiên hoặc do dị sản thứ phát của biểu mô trục. Theo OMS, 60 bn ung thư biểu mô mũi họng được phân loại như sau: ung thư manpighi 7%; ung thư biểu mô không có keratin 48%, ung thư biểu mô đơn giản 38%, ung thư biểu mô sau dị sản 10%; ung thư biểu mô không biệt hóa 45%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn