Chứng loạn lipid-huyết
Tóm tắt
Nghiên cứu: vai trò của cholesterol; tầm quan trọng của xơ vữa động mạch và cholesterol; phân loại lipoprotein bằng kỹ thuật siêu ly tâm, Gofmann T.W. 1954 (theo 7) đã tách được 4 loại lipoprotein theo tỷ trọng của chúng: vi thể dưỡng chấp (chylomicron), lipomicron, bêta-lipoprotein, alpha lipoprotein; chuyển hoá của lipoprotein theo 3 đường chính để điều hoà: đường ngoại vi, đường nội sinh, đường đảo ngược; đưa ra những chỉ tiêu lipoprotein ở người Việt Nam bình thường, rượu làm tăng HDL – cholesterol và apo A1. Thuốc lá làm giảm nhẹ HDL-cholesterol và apo A1 mà sinh lý bệnh học còn chưa được xác nhận; phân loại theo chứng bệnh của lipoprotein: dựa vào sự thay đổi nồng độ lipoprotein (cholesterol toàn phần, triglycerid) và kỹ thuật điện di của Lees và Hatch để phân chia typ của người bệnh tăng lipid-huyết.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn