Chiều cao đứng, cân nặng và chỉ số khối cơ thể của thanh thiếu niên 15 đến 24 tuổi ở Thừa Thiên Huế
Tóm tắt
Điều tra thu thập 2 chỉ tiêu nhân trắc cơ bản là chiều cao đứng và cân nặng của 5.715 thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi ở Thừa Thiên – Huế, đồng thời đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa trên chỉ số BMI. Kết quả: chiều cao đứng và cân nặng của thanh thiếu niên ở Thừa Thiên – Huế vẫn tiếp tục phát triển mạnh từ 15-18 tuổi, sau đó vẫn còn phát triển nhưng chậm lại đến tuổi 20, ổn định trong nhóm tuổi từ 20-24. Các số đo của nam luôn lớn hơn của nữ cùng tuổi. Riêng về chỉ số BMI có sự phát triển mạnh từ 15-19 tuổi, trong đó BMI của nữ lớn hơn của nam, kể từ 20 tuổi trở đi không có sự khác biệt của BMI giữa nam và nữ. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của nhóm tuổi 15-19 ở nam là 25,79%, ở nữ là 10,12%, chung cả hai giới là 17,55%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhóm tuổi 20-24 là 23,7% ở nam và 34,3% ở nữ, chung cả hai giới là 28,2%. Áp dụng phương pháp LMS của Cole xây dựng thành công bảng dữ liệu tham khảo đánh giá sự phát triển và tình trạng dinh dưỡng của thanh thiếu niên 15-24 tuổi ở Thừa Thiên – Huế.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn