Chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân-cánh tay: một yếu tố dự báo xơ mỡ động mạch lan tỏa và biến cố tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp
Tóm tắt
Nghiên cứu mối liên quan của chỉ số huyết áp tâm thu (HATT) cổ chân cánh tay với các yếu tố nguy cơ tim mạch và các biến chứng xơ mỡ động mạch của BN tăng huyết áp cho thấy: tồn tại mối liên quan nghịch giữa chỉ số HATT với các yếu tố nguy cơ tim mạch và các biểu hiện lâm sàng cũng như tiền lâm sàng tim mạch ở BN THA. Chỉ số HATT giảm rõ rệt ở BN THA. Chỉ số HATT càng giảm, nguy cơ tim mạch càng tăng. Chỉ số HATT là một chỉ số tin cậy trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới. Chỉ số HATT ngay với mốc nhỏ hơn 1 đã là yếu tố nguy cơ liên quan chặt với các biến chứng xơ mỡ động mạch.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn