Chẩn đoán và điều trị thoát vị bẹn người lớn tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1/1/2005 dến 31/12/2006
Tóm tắt
Nghiên cứu trên 216 bệnh nhân (BN) >18 tuổi bị thoát vị bẹn (TVB) phẫu thuật tại BV Việt Đức từ 1/1/2005 đến 31/12/2006. Kết quả: TVB chủ yếu xảy ra ở nam giới (94,9%), dấu hiệu chính thấy khối phồng vùng bẹn (97,2%), vị trí TVB bên phải hay gặp gấp đôi bên trái, 7,4% BN gặp cả bên. Tỷ lệ mổ cấp cứu là 12,5%, biến chứng nghẹt 11,6%, nội dung chủ yếu trong bao thoát vị là mạc nối lớn và ruột non. Phẫu thuật chủ yếu theo phương pháp Bassini (56%), có 19,4% kết hợp Bassini và Shouldice, bước đầu áp dụng đặt Mesh trong mổ nội soi. Kết quả phẫu thuật: không có nhiễm trùng vết mổ, không chảy máu sau mổ, chỉ 0,9% BN đau kéo dài phải dùng thuốc giảm đau sau mổ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn