Các van dẫn lưu trong phẫu thuật glôcôm
Tóm tắt
Van dẫn lưu trong phẫu thuật glôcôm hiện đang được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật điều trị bệnh glôcôm khác nhau giống như phẫu thuật cắt bè củng mạc cổ điển. Mục đích của tổng quan này là tìm hiểu lịch sử các loại van dẫn lưu, phân loại và cơ chế thoát lưu thủy dịch của các van dẫn lưu khác nhau, những chỉ định và các biến chứng đặt van giúp phẫu thuật viên có thể lựa chọn điều trị cho bệnh nhân của mình. Hiện nay, phẫu thuật glôcôm chỉ dành cho những trường hợp glôcôm tái phát, hoặc phẫu thuật cắt bè củng mạc có nguy cơ thất bại cao, hay không thể tiến hành do yếu tố kỹ thuật. Do còn có nhiều biến chứng, và cần phải chăm sóc tích cực sau mổ nên phẫu thuật đặt van dẫn lưu trong bệnh glôcôm còn chưa là sự lựa chọn đầu tiên của các nhà phẫu thuật.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn