Các loài Mesocyclops địa phương và khả năng ứng dụng diệt bọ gậy muỗi Aedes Aegypti trong các dụng cụ chứa nước tại tỉnh Hải Dương, 2003
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn