Các loài mesocyclop và khả năng ăn bọ gậy aedes aegypti ở Việt Nam
Tóm tắt
Dùng lưới thu thập mesocyclops trong 631 thuỷ vực và dụng cụ chứa nước sinh hoạt phân bố ở 31 tỉnh thành trong cả nước từ 1998-1999. Kết quả: có mười loài thuộc giống Mesocyclops. Mesocyclops phân bố rộng rãi khắp các tỉnh thành trong cả nước, sẵn có ở các dụng cụ chứa nước sinh hoạt khu vực đông dân cư. Sinh sản dễ phát triển trong điều kiện tự nhiên. Khả năng diệt bọ gậy Aedes aegypti của Mesocyclops rất cao. Mesocyclops có thể trở thành tác nhân sinh học có hiệu quả trong phòng chống chủ động vectơ SD/SXHD ở Việt Nam.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn