Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán hẹp khít van hai lá bằng lâm sàng và điện tim
Tóm tắt
Nghiên cứu mối liên hệ giữa lâm sàng và điện tim với mức độ hẹp van hai lá (HHL) trên 67 bệnh nhân HHL đơn thuần do thấp, không có loạn nhịp và các bệnh tim phổi khác, đã có chẩn đoán dựa vào lâm sàng (LS), điện tim (ĐTĐ), X quang, đã được mổ nong van hai lá, xác định độ hẹp của van. Từ kết quả phân tích, bước đầu đưa ra tiêu chuẩn của hẹp khíp van hai lá: LS: có triệu chứng nghe tim đủ để chẩn đoán HHL, khái huyết khi gắng sức, tiền sử có phù phổi cấp, có khó thở kịch phát về đêm hoặc khó thở khi gắng sức nhẹ; ĐTĐ: dày nhĩ trái (P≥0,12s hoặc P<0,12s nhưng có dày thất phải do HHL), dày thất phải, trục phải. Chẩn đoán hẹp khí van hai lá: có 3 tiêu chuẩn ĐTĐ và 3 trong 4 tiêu chuẩn LS (tiêu chuẩn 1 là bắt buộc).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn