Bước đầu tìm hiểu sự tương quan giữa một số yếu tố khí hậu với mức độ mắc bệnh của một số bệnh
Tóm tắt
Hồi cứu 8103 bệnh án đạt tiêu chuẩn thống kê ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội (HN), Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, Bắc Thái (BT), Bệnh viện Việt Nam Cu Ba, Nghệ An, từ năm 1979-1989. Bệnh hen phế quản có số bệnh nhân mắc nhiều nhất vào tháng chuyển mùa ở cả 3 khu vực. Bệnh viêm phế quản cấp ở BT có giá trị cực đại (GTCĐ) vào tháng 3, 5 và tháng 9, 10; ở HN có GTCĐ vào tất cả các tháng trong năm. Bệnh viêm phế quản mạn: ở BT có GTCĐ vào mùa nóng, ở HN có GTCĐ vào mùa lạnh. Bệnh viêm đa khớp dạng thấp: HN và Nghệ An có GTCĐ và tần suất bệnh vào mùa nóng, BT tính chất theo mùa không rõ rệt. Bệnh viêm cột sống dính khớp: BT và Nghệ An có GTCĐ phân tán ra các tháng trong năm, HN có GTCĐ tập trung vào các tháng mùa nóng. Thủng dạ dày: HN có GTCĐ vào mùa lạnh. Bệnh viêm não do muỗi truyền: HN có GTCĐ vào tháng 6. Nhiều bệnh có tương quan giữa các yếu tố của khí hậu với số bệnh nhân vào viện trong từng tháng của mỗi năm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn